De openingstijden van je winkel optimaliseren

Op academie.frietwinkel.nl zijn nieuwe lessen verschenen over het onderwerp openingstijden voor je winkel. Verschillende tips om je openingstijden te bepalen en te berekenen worden daar gedeeld. Hieronder volgt een samenvatting en een inkijkje in wat je in de training kan verwachten.

Als het gaat om je openingstijden bepalen en optimaliseren maken wij onderscheid tussen klantgestuurde of externe gestuurde openingstijden en intern gestuurde openingstijden.

Door zowel interne als externe factoren te overwegen, kan een winkel een gebalanceerde benadering vinden bij het bepalen van de meest geschikte openingstijden. Het begrijpen van de behoeften en verwachtingen van de doelgroep, evenals de externe omgeving, is cruciaal voor het succes van het bedrijf.

Onderwerpen die in de academie voorbij komen zijn:

Intern gestuurd

Intern gestuurde factoren om je te helpen bij het bepalen van je openingstijden zijn bijvoorbeeld: arbeidsproductiviteit, omzet per uur en de gestelde doelen.

De relatie tussen openingstijden en arbeidsproductiviteit.

Arbeidsproductiviteit meet de efficiëntie van de arbeid in relatie tot de output. Het geeft aan hoeveel een bedrijf produceert per eenheid arbeid. Dit kun je ook afzetten tegen de bruto marge. Met andere woorden. Hoeveel bruto marge komt er binnen per gewerkt uur versus wat kost het om een uur in de winkel te werken (som van vaste en variabele lasten per uur). Meer informatie over het berekenen van je arbeidsproductiviteit of de Labour efficienty ratio (LER) vind je in de academie. Evenals een rekensom om deze afweging voor jezelf te maken.

De relatie tussen openingstijden, arbeidsproductiviteit en motivatie

Naast harde, uit te rekenen arbeidsproductiviteit is er ook nog een andere, softe factor waar je rekening mee kunt houden, motivatie. En ook mee kunt spelen door verschillende taken die je mogelijk anders zou uitvoeren na sluit of voor het openen te verplaatsen naar “gedurende de dag” of naar een bepaalde shift. Het is gemakkelijker om jezelf en ook je collega’s te motiveren als duidelijk is waar je het voor doet, resultaten die direct zichtbaar zijn. Met andere woorden. Als de winkel open is, en er zijn klanten aanwezig is het gemakkelijker om jezelf en anderen te motiveren.

Openingstijden op basis van omzet of kassarapport.

Door een slimme uitdraai te maken van je kassarapport met daarin bijvoorbeeld de gemiddelde omzet op maandagavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur krijg je meer inzicht in de omzet per gewerkt uur. Seizoensinvloeden kun je op deze manier ook inzichtelijk krijgen.

Extern gestuurde

Extern gestuurde factoren die van belang zijn bij het bepalen van je openingstijden zijn bijvoorbeeld: Je doelgroep en hun beweging, de gemeente en de omgeving waarin je onderneemt.

Doelgroep

Je doelgroep bepalen en omschrijven is hier bij essenstieel. : Identificeer de belangrijkste demografische groepen en hun gedragspatronen, zoals werkuren, vrijetijdsactiviteiten en voorkeurstijden om te winkelen.
Impact op openingstijden: Als je doelgroep bijvoorbeeld voornamelijk bestaat uit 9-5 kantoormedewerkers, zou het logisch kunnen zijn om je openingstijden zo aan te passen dat ze na werktijd toegankelijk zijn.

Google gebruiken als hulp bij het bepalen van je openingstijden.

Google verzamelt gegevens over hoeveel mensen zich op een bepaalde locatie bevinden op verschillende tijdstippen. Deze gegevens worden geanalyseerd en georganiseerd om patronen en trends te identificeren. Wil je weten hoe druk het is in een bepaalde straat of bedrijf in de buurt.

Seizoensinvloeden

Seizoensgebonden variaties verwijzen naar veranderingen in de vraag en het gedrag van klanten gedurende verschillende seizoenen. Impact op openingstijden: In sommige seizoenen kan de vraag naar bepaalde producten of diensten toenemen. Aanpassingen van de openingstijden aan deze seizoensgebonden variaties kunnen gunstig zijn maar kunnen ook voor verwarring zorgen.

Gemeente, winkeltijdenwet en andere wetten en regels. Kijk hierbij niet alleen naar de tijden die voor jouw gelden maar ook naar de tijden die gelden voor je doelgroep of van het type waarvan er misschien veel van in je omgeving zich bevinden.

Openingstijden als strategie

Uiteindelijk kun je met je strategie 3 kanten op. Richting meer omzet door het maximaal haalbare volledig te benutten, richting een zo hoog mogelijke of een goede balans tussen arbeidsproductiviteit en het service niveau. Heb je hulp nodig bij het kiezen van je strategie. Overweeg dan een lidmaatschap op Dapp Academie voor meer relevante kennis op dit gebied.

Wat is de Dapp Academie?

De Dapp academie is ons interne kennisplatform. Wij leiden onze Dappers op en trainen franchisenemers. Verschillende lessen zijn ook openbaar en kun je online bij ons volgen. Met een lidmaatschap op de academie krijg je relevante informatie over het runnen van een eigen (friet)winkel. Deze informatie is beschikbaar voor onze medewerkers, franchisenemers en leden van de academie. Wil je lid worden? Stuur ons dan een mailtje naar info@frietwinkel.nl